Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  zaprasza bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą na wyjazd szkoleniowy w dniu 21 czerwca (środa) 2017 r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach i Parku edukacji i rozrywki „Farma Iluzji” w Trojanowie.

 

Program:

9.30                Wyjazd z Placu Zamkowego w Lublinie

10.30-11.30 Wizyta w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rykach,

wyremontowanej w ramach Programu Biblioteka+ „Infrastruktura
Bibliotek”

11.30-14.00 Przejazd i zwiedzanie „Farmy Iluzji”

14.00-15.00
Czas wolny, posiłek we własnym zakresie

15.00               Powrót do Lublina (ok. 16.30)

 

Koszt udziału w seminarium wynosi  67,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem 00/100) i pokrywają go instytucje delegujące.  Kwota zawiera koszt przejazdu, bilet wstępu do „Farmy Iluzji” oraz ubezpieczenie NNW.

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1)      zgłoszenie do 9 czerwca 2017 r. pod numerem tel.: 81 52-87-420

2)      przesłanie karty zgłoszeniowej oraz podpisanego oświadczenia.

3)      wpłata do 14 czerwca 2017 r. na konto bankowe WBP: 03 1240 5497 1111 0000 5012 3951 Bank Pekao S.A. O/Lublin tytułem: Farma Iluzji

Prosimy o zabranie wygodnego obuwia!

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku rezygnacji z udziału w seminarium organizator nie zwraca wpłaconej kwoty (należy znaleźć zastępstwo).

Zapraszamy do skorzystania z oferty!