Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zaprasza na szkolenie bibliotekarzy pracujących na rzecz czytelników niepełnosprawnych, seniorów.

 

 

 

 

Program:

 

1.                          Międzypokoleniowa Inspiratornia Seniorów – Ewa Nowaczek – dyrektor, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

2.                          Mall Navigator (aplikacja do nawigacji wewnątrz budynku) – Rafał Garbacz, Stowarzyszenie Informatycznych i Innowacyjnych Technologii

3.                          IBUK Libra Light – bezpłatna platforma internatowa dla niewidomych i niedowidzących – Marcin Furman, WBP w Lublinie

4.                          Zwiedzanie Centrum Spotkania Kultur

 

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej (-1) w godz. 10.00 –14.00. Udział w szkoleniu wymaga telefonicznego zgłoszenia do 30 listopada 2017 r.

 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny: 

 

•          tel.  81 52 87 420

Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt instytucji delegujących.