Stan ludności zestawiony według gmin w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym”.

ZOBACZ PLIK PDF (województwo lubelskie – s. 54-58).