Celem konkursu „Biblioteka na 5″ jest wyłonienie najlepszej placówki  filialnej województwa lubelskiego, aktywizacja pracy filii, upowszechnianie czytelnictwa, współtworzenie partnerskiej współpracy oraz integracja środowiska lokalnego.

Tytuł Biblioteka na 5 w kategorii Najlepsza Filia Miejska otrzymała Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku, za efekty pracy uzyskane w ubiegłym roku kalendarzowym,  w szczególności za realizację potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych środowiska lokalnego.

Uroczystość wręczenia tytułu „Biblioteka na 5” odbyła się na III zwyczajnej sesji Rady Miasta Kraśnik VIII kadencji w dniu 27 grudnia 2018 r.