W 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny ogłosił program dotacyjny „Partnerstwo dla książki”. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie złożyła wniosek na zadanie „Od projektu do efektu: skuteczne rzecznictwo = dobry wizerunek w społeczności lokalnej”, na który przyznano dofinansowanie.

W ramach zadania zaplanowano cykl edukacyjny pięciu dni szkoleniowych.  Celem projektu było wykorzystanie narzędzi i sposobów pozwalających na podjęcie efektywnych działań na rzecz wzrostu znaczenia biblioteki w środowisku lokalnym poprzez skuteczne prowadzenie działań rzeczniczych oraz budowanie przyjaznego wizerunku wśród społeczności. Drugim celem było poznanie nowatorskich rozwiązań stosowanych przez biblioteki województwa śląskiego

W dniach 8 – 10 października 2019 r. grupa 20 pracowników bibliotek Lubelszczyzny zwiedziła kilka śląskich placówek.

Pierwszą odwiedzoną biblioteką była filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach „Biblioforum” mieszcząca się w galerii handlowej. Uczestnicy szkolenia poznali strukturę organizacyjną oraz szczegóły organizacji oryginalnych przedsięwzięć, m.in.: „Book Truck”, „Czytopunkt”, „Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris”, „Książki w drodze”, „Festiwal Liteacki Haczyk”, „Literacka mapa miasta”, „Mapy literatury”, „Światu dajesz kształt”, „Gliwickie skarby”, „Literackie miarki wzrostu”, „Bibliogranie”.

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach zapoznali się z mechanizmem działania jedynego w Polsce w pełni zautomatyzowanego magazynu bibliotecznego, w którym książki podaje robot Mustang. Poznali także zasady działania Społecznej Pracowni Digitalizacji, w której pracę polegającą na skanowaniu wykonują wolontariusze, głównie seniorzy. Uczestnicy wyjazdu poznali także następujące działania BŚ:  „Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych”, „Dom Oświatowy”, Inter Libros”, Platforma Eduś”, COOLtura książki”, Pole widzenia książki”. Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie Biblioteki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Muzeum Organów”.

Ostatnią odwiedzoną placówką była Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. Bibliotekarze poznali atrakcyjną architektonicznie nowoczesną siedzibę książnicy oraz prowadzone w niej działania: „Literacko zakręceni – Klub Czytającego Ktosia”, „Wróżka dla maluszka”, „Lektury do góry”, „ABC – Ale Będę Czytać”, „Audio-Video-Sfera”, „Komputerowy survival”, „Bobas w bibliotece”, „Biblioteczny Klub Filmowy”, „Klub Gier Planszowych”.

W dniach 21-22 października 2019 r. w ramach projektu zorganizowane zostało dwudniowe szkolenie dla kadry kierowniczej bibliotek województwa lubelskiego. Grupa 20 bibliotekarzy poznała zasady prawidłowego formułowania problemów i celów rzeczniczych, określiła i zanalizowała adresatów działań rzeczniczych, zaplanowała organizację regularnych działań i kampanii rzeczniczych przy użyciu skutecznych przekazów, relacji z mediami, wykorzystaniu mediów społecznościowych i innych nowoczesnych kanałów komunikacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury