JOANNA PUCHACZ LUBELSKIM BIBLIOTEKARZEM ROKU 2021

15 marca 2022 r. Kapituła Konkursu wybrała Joannę Puchacz – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie (pow. biłgorajski) Lubelskim Bibliotekarzem Roku 2021 w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie.

 

Joanna Puchacz
Joanna Puchacz.
Fot. archiwum prywatne J. Puchacz

Dzięki staraniom Pani Joanny Puchacz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnogrodzie otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 944 000 zł na modernizację i wyposażenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 ze środków finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W 2021 roku przedsięwzięcie zakończono i budynek oddano do użytku. Obecnie jest to Biblioteka na miarę XXI wieku.

Jako pierwsza placówka w powiecie biłgorajskim uruchomiła wypożyczalnię elektroniczną. Aktywnie działa także na innych polach związanych z kulturą i życiem społecznym. Pani Joanna Puchacz dba o promocję biblioteki poprzez współpracę z lokalnymi mediami i władzami.

Poza laureatką do konkursu zgłoszone zostały:

Pani Marta Oniszczuk z Filii Bibliotecznej w Nowodworze, gm. Lubartów

Pani Jolanta Rybicka z Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Serdecznie gratulujemy!

Informację przekazało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie