Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłaszają nabór do XXX edycji Nagrody im. Anny Platto.
            Do Nagrody należy zgłaszać osoby wyróżniające się w pracy na rzecz upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży bibliotek publicznych województwa lubelskiego.           

            Wniosek z uzasadnieniem mogą zgłaszać biblioteki powiatowe, ogniwa SBP, organizatorzy bibliotek, instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami oraz sami zainteresowani kandydaci z rekomendacją. We wniosku powinien znaleźć się opis realizowanych form pracy w roku kulturalno-oświatowym, zasługi i osiągnięcia kandydata/-ki, materiały prezentujące działalność kandydata/-kę, których dobór należy do decyzji wnioskodawcy, zgoda na upowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie do 26 kwietnia 2024 r. Dokumenty w wersji papierowej prosimy przesyłać na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 20-950 Lublin, Narutowicza 4 z dopiskiem „Platto” oraz w wersji elektronicznej na e-mail: dzim@wbp.lublin.pl
Komisja Nagrody, powołana przez Dyrektora WBP w Lublinie, w maju
i czerwcu będzie hospitować prowadzone przez kandydatki/-ów zajęcia z młodymi czytelnikami oraz zapozna się z warsztatem, dokumentacją i efektami ich pracy.
Uhonorowanie Laureatki XXX edycji Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 8 sierpnia 2024 r. w Galerii WBP w Lublinie.
Prosimy o poinformowanie wszystkich zainteresowanych o możliwości wzięcia udziału w tegorocznej edycji Nagrody i zgłaszanie Koleżanek i Kolegów.
Mile widziane są propozycje, sugestie co do świętowania tak pięknego – XXX Jubileuszu Nagrody im. Anny Platto.
Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie tel. 81-528-74-20.

Anna Platto