Podsumowanie  zadania „Od projektu do efektu: nowoczesny lokal mamy, kreatywnie go wykorzystamy”