… prof. dr hab. Andrzej Wac-Włodarczyk - Członek Zarządu Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego…