… dr Grzegorz Figiel – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego…