Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wręczył dr Zbigniewowi Jóźwikowi pamiątkowy medal wybity z okazji 110-lecia Książnicy