1. warsztaty literackie w chałupie z Chrząchowa w Muzeum Wsi Lubelskiej.