2. wizyta w Fili nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie