Wypowiedź Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego i Wiceprezesa Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego dla Panoramy Lubelskiej