Gości koncertu przywitała Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)