Uroczystość prowadziła Ewa Hadrian (Dział Informacji i Promocji)