Justyna Dudek, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Agnieszka Skura, Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939. Album, wyd. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie