Znicz na grobie Hieronima Łopacińskiego w imieniu pracowników WBP zapalają: Ewa Hadrian i Andrzej Piesta