Grób Hieronima Łopacińskiego na lubelskim cmentarzu przy ul. Lipowej