… Anna Pajdosz – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin…