… Grzegorz Protasiewicz – Sekretarz Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego…