Słowo o Poetce – dr Anna Mazurek (kustosz Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie – Oddziału Muzeum Lubelskiego)