… Elżbieta Kurpińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego…