14 [15-17] Agnieszka Jeż – Prezes Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego oraz Andrzej Kotyła – skarbnik wręczyli Tadeuszowi Sławeckiemu pamiątkowy medal