Piotr Szczurek, Działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego w latach 1922–1944, Zamość 2020.