Anna Łosowska, Wierny Syn Ojczyzny naszej Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907–1994), wyd. Norbertinum, Lublin 2020.