Strażacy ziemi łukowskiej, red. Stanisław Bukowiec, wyd. Agencja Wydawnicza „Palindrom” s.c., Bochnia 2018.