Podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP, ZOGm, ZOP, MDP, Orkiestr Dętych OSP województwa lubelskiego