Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, Izabela Śledź - TVP Lublin i Tadeusz Sławecki - Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie