Złożenie wieńca przez Wicewojewodę Lubelskiego Roberta Gmitruczuka i Tadeusza Sławeckiego - Dyrektora WBP