W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wieniec złożyły: Małgorzata Siewierska-Lodowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Dorota Mojak - Inspektor w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędzu Marszałkowskiego w Lublinie