Małgorzata Siewierska-Lodowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Dorota Mojak - Inspektor w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędzu Marszałkowskiego w Lublinie oraz Andrzej Zdunek - Prezes towarzystwa biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego